โอเอช ลูเวิน จัดกิจกรรม “Start to Run”

8 เมษายน 2021

โอเอช ลูเวิน ร่วมกับมหาวิทยาลัย เคยู ลูเวิน จัดกิจกรรม “Start to Run” ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายให้กับประชาชนในเมือง ลูเวิน

สโมสร ขอเชิญชวนแฟนบอลที่รักสุขภาพ ออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจดหมายเชิญจากสโมสร โดยจะจัดให้มีโปรแกรมการฝึกซ้อมเตรียมร่างกาย โดยจะมีการรวมตัว เพื่อออกวิ่งที่สนาม “คิง เพาเวอร์ แอท เดน ดรีฟ” ในทุกสัปดาห์

ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ราว 30 ราย โดยสำหรับปีนี้สโมสรจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้นไปโดยภายในกิจกรรมจะมี

กิจกรรมจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน โดยสโมสรจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง คอยให้คำแนะนำตลอดทั้งกิจกรรม