โอเอช ลูเวิน 4-0 โรเซแลร์ (สเตจ 1)

8 กันยายน 2019