โปรลีก วางแผนพัฒนาระบบ VAR

16 สิงหาคม 2022

โปรลีก เบลเยี่ยม ,แผนกผู้ตัดสินอาชีพแห่งสมาคมฟุตบอลเบลเยี่ยม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือ และพัฒนาระบบการใช้งาน VAR

การทดสอบระบบ และปรับปรุงจะมีขึ้นที่สนามของ เวสเตอร์โล เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของ VAR ในการตีเส้นเช็คล้ำหน้าในแต่ละเกมจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีข้อผิดพลาด

ในส่วนของการร่างระเบียบการใช้งานจะมีขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจถึงการรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และการทำงานในแต่ละภาคส่วน

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อประเมิน , ปรับแก้ และหาทางพัฒนาระบบ VAR ร่วมกัน