นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงการที่บริษัทฯ ใช้ โปรแกรมคุกกี้ (cookies)  หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น”) เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอีคอมเมอร์ส หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ (“แพลตฟอร์มออนไลน์”) ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดให้มีบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ

 

1.ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ (Browser) ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ชนิดของบราวเซอร์ (Browser) ของคุณ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนที่คุณจะเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ
  • จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณค้นหาในแพลตฟอร์มออนไลน์ เวลาเข้าชม วันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพแพลตฟอร์มออนไลน์ การบริการและสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการได้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

 

2.ประเภทของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำของบราวเซอร์ หรือบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำให้การใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น โดยประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน มีดังต่อไปนี้

 

Cookie List

A cookie is a small piece of data (text file) that a website – when visited by a user – asks your browser to store on your device in order to remember information about you, such as your language preference or login information. Those cookies are set by us and called first-party cookies. We also use third-party cookies – which are cookies from a domain different than the domain of the website you are visiting – for our advertising and marketing efforts. More specifically, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

 

Strictly Necessary Cookies

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

 

Strictly Necessary Cookies
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
kingpower.com OptanonConsentOptanonAlertBoxClosed__cfruid First Party
www.kingpower.com _sp_xxxxxxxxxxuser_agentlangOnetrustActiveGrpcf_ob_infocf_use_ob First Party
dclh1p72kncng.cloudfront.net _sp_xxxxxxxxxx Third Party

 

Performance & Miscellaneous Cookies

These cookies collect your usage information of the website or application so that we can measure, evaluate, improve and develop content that suitable for products/services and/or advertisements to enhance your experience. However, if you do not consent to these types of cookies. We will not be able to measure, evaluate and develop the website.

 

Performance & Miscellaneous Cookies
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
kingpower.com _gid_hjid_ga_NDGG50LZYR_gat_UA-nnnnnnn-nn_gat_UA-124286131-1_hjTLDTest_hjAbsoluteSessionInProgress_fbp_ga_gclxxxxRT_hjFirstSeenSL_C_23361dd035530_KEYSL_C_23361dd035530_VID First Party
facebook.com fr Third Party
doubleclick.net test_cookie Third Party
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE, YSC Third Party
twitter.com personalization_id Third Party

 

Performance Cookies

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

 

Performance Cookies
Cookie Subgroup Cookies Cookies used
img.kingpowerclick.com cf_use_ob Third Party

 

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ของเราอาจมีลิงก์ (link) เชื่อมโยงไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์และบริการของบุคคลภายนอก หากคุณกดลิงก์ (link) ดังกล่าวเพื่อไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์และบริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งทางเราไม่สามารถ รับผิดชอบใดๆ แทนบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

 

3.การตั้งค่าการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น

คุณสามารถตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ (browser) ของคุณ หรือสามารถปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นจากการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น หากคุณตั้งค่าบราวเซอร์ (browser) ของคุณด้วยการปิดการทำงานของคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) คุณอาจไม่สามารเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้

 

4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใดๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะๆ ให้นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ
ให้นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564