หมายเลข 23 ซาส์ช่า โคติช
Sascha Kotysch

สัญชาติger เยอรมนี
ตำแหน่งกองหลัง
Birthday2 ตุลาคม 1988
Age31