หมายเลข 8 แซม เฮนดริคส์
Sam Hendriks

สัญชาติned เนเธอร์แลนด์
ตำแหน่งกองหน้า
Birthday25 มกราคม 1995
Age24