หมายเลข 27 เรดวน เกรูช
Redouane Kerrouche

สัญชาติfra ฝรั่งเศส
ตำแหน่งกองกลาง
Birthday26 เมษายน 1994
Age25