หมายเลข 21 เจา แกมบัว
JOÃO GAMBOA

สัญชาติpor โปรตุเกส
ตำแหน่งกองกลาง
Height193
Birthday1 กันยายน 2021
Age0