หมายเลข 18 เยลเลิร์ต ฟาน แลนด์ชู้ต
Jellert Van Landschoot

สัญชาติbel เบลเยียม
ตำแหน่งกองกลาง
Birthday27 สิงหาคม 1997
Age21