หมายเลข 10 จอร์จ เฮิร์สท์
George Hirst

สัญชาติeng อังกฤษ
ตำแหน่งกองหน้า
Birthday15 กุมภาพันธ์ 1999
Age20