หมายเลข 11 เจอรี่ เดเกวี่
Joeri Dequevy

สัญชาติbel เบลเยียม
ตำแหน่งกองกลาง
Birthday27 เมษายน 1988
Age30