หมายเลข 24 ยาร์โน่ ลิแบร์
Jarno Libert

สัญชาติbel เบลเยียม
ตำแหน่งกองกลาง
Birthday2 พฤษภาคม 1997
Age22