หมายเลข 10 ซาเวียร์ แมร์ซิเอร์
Xavier Mercier

สัญชาติfra ฝรั่งเศส
ตำแหน่งกองกลาง
Birthday25 กรกฎาคม 1989
Age30